PL EN IT FR

28-08-14 13:17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w kategorii dyscypliny sportowej piłka nożna na terenie Gminy Libiąż w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

więcej »

22-08-14 09:24

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

Źródło : UM w Libiążu,

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.  Wnioski wydawane są w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim w Libiążu.

więcej »

20-08-14 14:36

Zaproszenie na Dożynki Gminne 2014 w Żarkach

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 31 sierpnia 2014 r. (niedziela) przy Domu Kultury w Żarkach  (ul. Klubowa). 

więcej »

20-08-14 14:32

75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uroczyste obchody w Libiążu

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko zaprasza na uroczyste obchody upamiętnienia  „75 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej”. Spotkanie odbędzie się 1 września 2014 r. o godzinie 11.00, przy Pomniku przy ul. 1 Maja w Libiążu.

więcej »

07-08-14 14:22

Konkurs na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w gminie Libiąż

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko serdecznie zaprasza miłośników zieleni do udziału w konkursie na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w gminie Libiąż w 2014 r. 

więcej »

05-08-14 09:36

Niedziela handlowa na Targowisku Miejskim w Libiążu

Źródło : ZMK,

Burmistrz Libiąża oraz Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu informują, że dnia   31 sierpnia 2014 r. na Targowisku Miejskim w Libiążu, przy ul. Rouvroy 10, organizowana będzie niedziela handlowa. 

więcej »

18-07-14 13:33

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu od 23 lipca

Źródło : UM w Libiążu,

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100346K ul. Słowackiego od km 0+000 do km 0+394 i 100213K ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+286 na długości 680 mb”, zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany organizacji ruchu na tych drogach.

więcej »

30-06-14 14:15

Akcja Lato 2014

Źródło : LCK,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych, pozostających w sezonie wakacyjnym na terenie Gminy Libiąż, do wzięcia udziału w tegorocznej Akcji Lato.
 

więcej »

11-09-12 13:34

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

29-08-14 13:24

Narodowe Czytanie 2014

Źródło : MBP w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Libiążu oraz Libiąskim Centrum Kultury zapraszają do udziału w akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W tym roku odbędzie się publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

więcej »

29-08-14 13:18

Zakończenie rozgrywek Wakacyjnej Ligii Siatkówki Plażowej

Źródło : LCK,

W ramach Akcji Lato 2014 w czasie wakacji w każdą środę na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego odbywały się rozgrywki Wakacyjnej Ligii Siatkówki Plażowej, której organizatorem było Libiąskie Centrum Kultury oraz Klub Sportowy Górnik Libiąż.

więcej »

28-08-14 13:57

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla rolników poszkodowanych rosyjskim embargiem

Źródło : www.arr.gov.pl. ,

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw wynikającej z wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską, producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty, mogą składać powiadomienia na piśmie do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
 

więcej »

28-08-14 13:27

Dzień Ekologicznej Edukacji - wystawa urządzeń grzewczych w Bieruniu

Źródło : BFIG,

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako Operator Programów Ograniczania Emisji w różnych gminach, informuje o możliwości wzięcia udziału w dniu ekologicznej edukacji w ramach Programu "KAWKA", czyli likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energatycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

więcej »

dalsze »

© 2008-2014 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.