PL EN IT FR

24-05-15 17:18

Wybory Prezydenta RP

Źródło : UM Libiąż,

 

 

 

21-05-15 07:25

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Źródło : UM Libiąż,

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację  zadania w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania  zaburzeniom psychicznym - zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo  i ruchowo w 2015 roku, przyznano dotacje.

więcej »

19-05-15 09:19

Ruszyła przebudowa ulicy Paderewskiego w Libiążu

Źródło : UM Libiąż,

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ulicy Paderewskiego w Libiążu informujemy, że w tym rejonie mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów.

więcej »

19-05-15 07:24

Drugie spotkanie w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2015-2022"

Źródło : UM Libiąż,

Burmistrz Libiąża zaprasza Mieszkańców Sołectwa Żarki do udziału w drugim spotkaniu dotyczącym prac nad dokumentem pod nazwą „Plan Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2015-2022”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Domu Kultury w Żarkach, adres: 32-593 Żarki, ul. Klubowa 6.

15-05-15 12:28

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Źródło : UM Libiąż,

Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z udzieleniem  dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2015 roku.

więcej »

08-05-15 12:56

Informacja dla przedsiębiorców dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Źródło : UM Libiąż,

Urząd Miejski w Libiążu przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2015 r. upływa termin płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

więcej »

17-03-15 13:48

Zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych

Źródło : UM Libiąż,

Rada Miejska w Libiążu przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczas obowiązujące zapisy w sprawie podziału Gminy Libiąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zmiany dotyczą dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych.

więcej »

13-02-15 09:16

Wybory do Izb Rolniczych

Źródło : UM Libiąż,

W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych.  W dniu 25 listopada 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r.

więcej »

11-09-12 13:34

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

22-05-15 07:47

Zaproszenie na Dzień Dziecka w Libiążu

Źródło : ZMK/LCK/UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża wraz z Zarządem Mienia Komunalnego, Miejską Biblioteką Publiczną, Libiąskim Centrum Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną w Libiążu - Moczydle zapraszają na program rozrywkowy z okazji Dnia Dziecka.

więcej »

22-05-15 07:32

XIII Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu dla szkół podstawowych i gimnazjów

Źródło : ZSG Libiąż,

Tegoroczna Gminna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu odbyła się w dniu 15 maja 2015 roku pod hasłem „Wiem i potrafię – Dbać o swoje zdrowie”. Wzięli w niej udział uczniowie klas III i VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum z całej gminy Libiąż.

więcej »

22-05-15 07:23

Tancerze opanowali parkiet

Źródło : LCK,

Libiąski festiwal taneczny „Złote Sznurowadło” cieszy się coraz większą popularnością. W tegorocznej edycji zawodów rywalizowało prawie 800 uczestników, czyli blisko dwukrotnie więcej niż przed rokiem. 

więcej »

20-05-15 13:49

Konkurs Maskotka Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

Źródło : LGD "Partnerstwo na Jurze",

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zaprasza do udziału w konkursie pt. Maskotka Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

więcej »

dalsze »

© 2008-2015 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.