PL EN IT FR

01-09-14 09:21

Zebranie wiejskie w Żarkach.

Źródło : UM w Libiążu,

Rada Sołecka i Sołtys Żarek serdecznie zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 7 września (niedziela) 2014 roku o godz. 14.30 w Domu Kultury w Żarkach (ul. Klubowa 5).

więcej »

29-08-14 13:31

Zmiany na stanowiskach dyrektorów w Szkole Podstawowej Nr 3 i Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Libiążu.

Źródło : UM w Libiążu,

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Libiążu miało miejsce wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela   mianowanego. Zastępca Burmistrza Jarosław Łabęcki wręczył akt nadania Pani Hannie Gwizdale nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu oraz Pani Paulinie Gładys nauczycielowi Zespołu Szkół w Żarkach.

więcej »

29-08-14 13:24

Narodowe Czytanie 2014

Źródło : MBP w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Libiążu oraz Libiąskim Centrum Kultury zapraszają do udziału w akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W tym roku odbędzie się publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

więcej »

28-08-14 13:17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w kategorii dyscypliny sportowej piłka nożna na terenie Gminy Libiąż w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

więcej »

22-08-14 09:24

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015

Źródło : UM w Libiążu,

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu informuje o możliwości składania wniosków o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015.  Wnioski wydawane są w pokoju nr 3 w Urzędzie Miejskim w Libiążu.

więcej »

20-08-14 14:32

75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uroczyste obchody w Libiążu

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko zaprasza na uroczyste obchody upamiętnienia  „75 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej”. Spotkanie odbędzie się 1 września 2014 r. o godzinie 11.00, przy Pomniku przy ul. 1 Maja w Libiążu.

więcej »

18-07-14 13:33

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu od 23 lipca

Źródło : UM w Libiążu,

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100346K ul. Słowackiego od km 0+000 do km 0+394 i 100213K ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+286 na długości 680 mb”, zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany organizacji ruchu na tych drogach.

więcej »

11-09-12 13:34

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

29-08-14 13:26

Zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 wraz z budową zjazdu na ulicę Przedszkolną”

Źródło : UM w Libiążu,

Gmina Libiąż 24 lipca 2014 r. przejęła w użytkowanie wieczyste na zasadzie darowizny teren przylegający do Przedszkola Samorządowego nr 2. Właścicielem gruntu w dalszym ciągu pozostaje Skarb Państwa. 

więcej »

29-08-14 13:18

Zakończenie rozgrywek Wakacyjnej Ligii Siatkówki Plażowej

Źródło : LCK,

W ramach Akcji Lato 2014 w czasie wakacji w każdą środę na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego odbywały się rozgrywki Wakacyjnej Ligii Siatkówki Plażowej, której organizatorem było Libiąskie Centrum Kultury oraz Klub Sportowy Górnik Libiąż.

więcej »

28-08-14 13:57

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla rolników poszkodowanych rosyjskim embargiem

Źródło : www.arr.gov.pl. ,

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw wynikającej z wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską, producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty, mogą składać powiadomienia na piśmie do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
 

więcej »

28-08-14 13:27

Dzień Ekologicznej Edukacji - wystawa urządzeń grzewczych w Bieruniu

Źródło : BFIG,

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako Operator Programów Ograniczania Emisji w różnych gminach, informuje o możliwości wzięcia udziału w dniu ekologicznej edukacji w ramach Programu "KAWKA", czyli likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energatycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

więcej »

28-08-14 07:56

Zapraszamy na ziemniaczysko pod Lipowcem

Źródło : LGD "Partnerstwo na Jurze",

   

więcej »

dalsze »

© 2008-2014 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.