PL EN IT FR

16-11-14 07:00

 

Źródło : .,

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

więcej »

22-09-14 14:47

Akcja krwiodawstwa w szkole

Źródło : Zespół Szkół w Libiążu,

Zespół Szkół w Libiążu serdecznie zaprasza do udziału w Akcji Krwiodawstwa, która odbędzie się we wtorek 30 września 2014 r., w godzinach od 8.00 do 12.00, w auli Zespołu Szkół przy ul. Górniczej 3.

więcej »

18-09-14 09:00

Konkurs fotograficzny „Gmina Libiąż w barwach jesieni”

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Libiąskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest „Gmina Libiąż w barwach jesieni”. 

więcej »

16-09-14 14:57

Ogłoszenie Burmistrza Libiąża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały (załącznik nr 1) w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

więcej »

16-09-14 13:00

„Czarne Życie w Nałogu – Postaw na Kolor” - Impreza afrykańska w Libiążu

Źródło : OPS Libiąż,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu zapraszają mieszkańców gminy Libiąż na Imprezę afrykańską „Czarne Życie w Nałogu – Postaw na Kolor”, która odbędzie się 27 września 2014 r. w Libiążu na Placu Słonecznym, o godzinie 16.00.

więcej »

08-09-14 09:18

Obwieszczenie Burmistrza Libiąża o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Źródło : UM w Libiążu,

Burmistrz Libiąża Jacek Latko informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Libiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej »

03-09-14 08:55

Zarejestruj się do nowego Systemu Komunikacji z Mieszkańcami Gminy Libiąż

Źródło : UM w Libiążu,

Chcesz pierwszy wiedzieć, co ważnego dzieje się w Gminie Libiąż? Chcesz otrzymywać najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego na swój telefon komórkowy, bądź stacjonarny? Koniecznie sprawdź jak działa nowy system wprowadzony przez Urząd Miejski w Libiążu – System Alcetel.

więcej »

18-07-14 13:33

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu od 23 lipca

Źródło : UM w Libiążu,

Urząd Miejski w Libiążu informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 100346K ul. Słowackiego od km 0+000 do km 0+394 i 100213K ul. 11 Listopada w Libiążu od km 0+000 do km 0+286 na długości 680 mb”, zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany organizacji ruchu na tych drogach.

więcej »

11-09-12 13:34

Źródło : ,

Atrakcyjne nieruchomości na  sprzedaż

22-09-14 14:49

Zebranie Wiejskie w Gromcu

Źródło : UM w Libiążu,


21 września 2014 roku w świetlicy w Gromcu odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców tego sołectwa.

więcej »

22-09-14 09:56

Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw

Źródło : Agencja Rynku Rolnego,

 

więcej »

18-09-14 14:52

Uwaga! Szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

Źródło : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie uprzejmie informuje,  że w październiku na terenie województw: małopolskiego i śląskiego będzie przeprowadzone szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie:
- od 1 do 8 października 2014 r. na terenie woj. śląskiego,
- od 4 do 18 pażdziernika 2014 r. na terenie woj. małopolskiego.

więcej »

18-09-14 08:41

Jesienny rajd rowerowy

Źródło : LCK,

W minioną sobotę, 13 września 2014 r., pod hasłem „Nie dawaj szansy nałogom – wskakuj na rower” odbył się Jesienny Rajd Rowerowy, finansowany ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż na 2014 rok. 

więcej »

dalsze »

© 2008-2014 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.